sadye

  • 中文译名萨迪
  • 性  别女性
  • 名字起源英语
  • 发音(音标)[sadye]

sadye含义 & 寓义

名字含义

Sadye [sadye]作为女孩的名字是一个希伯来名字,名字Sadye意思是“公主”。 Sadye是Sarah(希伯来语)的另一种拼写。圣经:最初叫Sarai.Associated:公主。

名字寓意

公主

名字印象

星座分析

该英文名与天秤座 比较契合

外国人对于(sadye)的印象

(sadye)在国外各国的排名

暂无排名数据

同名名人

暂无同名名人数据